English | ภาษาไทย
ทางเรือ
ทางเครื่องบิน
ทางรถไฟ
ทางรถทัวร์
เดินทางมาจากจังหวัดข้างเคียง
รถส่วนตัว
   
ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนออก
เดินทาง


ตรัง เป็นจังหวัดที่การเดินทางสะดวกมาก ท่านสามารถเลือกเดินทางได้หลายทาง ทั้งทางเครื่องบิน โดยสายการบินนกแอร์ แอร์เอเซีย ออกเดินทางทุกวัน หรือจะเลือกเดินทางโดยรถไฟตู้นอนที่ให้บรรยากาศในการเดินทาง รถทัวร์ VIP 24 ที่นั่ง ปรับเอนนอนได้อย่างสบาย หรือท่านจะเลือกขับรถส่วนตัวมาจอดที่ท่าเรือได้อีกด้วย

* หมายเหตุ: การเดินทางตามตารางข้างล่างนี้เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาตรวจสอบรอบเรือในโปรแกรมของท่านก่อนสำรองการเดินทางทางเรือ

การเดินทางไป-กลับ จากท่าเรือหาดสำราญ - เหลาเหลียง
เป็นเรือประมงทัวร์ 15 ที่นั่ง พร้อมเสื้อชูชีพสำหรับผู้โดยสารทุกท่าน ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที โดยประมาณขึ้นอยู่กับสภาพคลื่นและลม


ตารางเดินเรือ

เรือออกจากท่าเรือหาดสำราญเวลาโดยประมาณ   เวลา 13:00 น.
เรือออกจากเกาะเหลาเหลียงเวลาโดยประมาณ    เวลา 12:00 น.
ทางเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบิน สามารถเลือกเดินทางได้ 2 จังหวัด คือ ตรัง และกระบี่ ใช้สนามบินตรังจะสะดวกกว่าในขาไป และสนามบินกระบี่จะสะดวกกว่าในวันกลับ (ในกรณีที่สนามบินตรังไม่มีรอบเย็น)

สนามบินตรัง
มีสายการบินนกแอร์บริการวันละ 1 เที่ยวในช่วงเช้า ยกเว้นคืนวันศุกร์ และเสาร์ จะมีเพิ่มรอบเย็นอีก 1 เที่ยว จากสนามบินตรัง เดินทางไปท่าเรือใช้เวลาประมาณ 50 นาที สำหรับเที่ยวบินไปตรังเดินทางได้ทุกวัน จะมีรถตู้ไปรับตามโปรแกรม แต่ในวันกลับ เรือจะมาถึงท่าเรือตอนบ่าย ซึ่งจะไม่ทันเครื่องบิน จึงต้องค้างที่ตัวเมืองตรัง 1 คืน หากไม่ต้องการค้างคืน สามารถเลือกบินกลับจากสนามบินกระบี่ได้

สนามบินกระบี่
มีสายการบินหลากหลาย ได้แก่ การบินไทย นกแอร์ และแอร์เอเชีย ใช้เวลาเดินทางไปท่าเรือ ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที หากเลือกใช้สนามบินกระบี่ ต้องออกจากกรุงเทพฯด้วยการบินไทยเที่ยวเช้าสุดเท่านั้น รอบอื่นจะไม่ทันรอบเรือ ส่วนวันกลับจะสะดวกมาก เลือกเที่ยวบินได้หลากหลาย โดยรถจะไปส่งถึงสนามบินเวลาประมาณ 15:00 น ทั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางไปสนามบินกระบี่ท่านละ 200 บาทต่อเที่ยว


รอบการบินสายการบินนกแอร์ : โทร. 1318

กรุงเทพฯ- ตรัง ตรัง - กรุงเทพฯ
เที่ยวบิน วันเดินทาง ออก ถึง เที่ยวบิน วันเดินทาง ออก ถึง
DD7400 ทุกวัน 09:05 น. 10:25 น. DD7411 ทุกวัน 17:00 น. 18:20 น.

รอบการบินสายการบิน AirAsia : โทร. 0-2515-9999

กรุงเทพฯ- ตรัง ตรัง - กรุงเทพฯ
เที่ยวบิน วันเดินทาง ออก ถึง เที่ยวบิน วันเดินทาง ออก ถึง
FD3191 ทุกวัน 09:00 น. 10:20 น. FD3196 ทุกวัน 18:55 น. 20:10 น.ทางรถไฟ (หัวลำโพง บางซื่อ)

การเดินทางโดยรถไฟจะมี 2 ขบวนต่อวัน แบ่งเป็นรถเร็ว และรถด่วน เนื่องจากรถเร็วจะต้องจอดเกือบทุกสถานีตลอดทาง ทำให้รถไฟเที่ยวนี้จะมาสายเสมอ

เพื่อให้ทันรอบเรือที่รวมในแพ็คเกจปกติ กรุณาเลือกจองเฉพาะรถด่วนเท่านั้น รถไฟจะออกจากสถานีหัวลำโพง หรือท่านจะเลือกขึ้นที่สถานีรถไฟบางซื่อได้เช่นเดียวกัน

หมายเลขติดต่อ 0-2233-7010, 0-2223-7020

ตารางเดินทางรถไฟ ( 845 กม. )

กรุงเทพฯ - ตรัง
รถด่วน ขบวน 83 ออก 17:05 น. ถึง 08:05 น.

ตรัง - กรุงเทพฯ
รถด่วน ขบวน 84 ออก 17:20 น. ถึง 08:20 น.

* หมายเหตุ : - รถเร็วจะไม่ทันรอบเรือ ต้องเช่าเหมาเรือต่างหาก
- จองล่วงหน้าไปกลับได้ 60 วัน รับตั๋วได้ที่ทุกสถานี
* การยกเลิก : - ก่อนเดินทาง 4 วัน ได้เงินคืน 80%
- ภายในวันเดินทาง หัก 50%

อัตราค่าโดยสารรถไฟ

ชั้น 1 ห้องแอร์ส่วนตัว
เตียงบน
เตียงล่าง

1,280 บาท
1,480 บาท
ชั้น 2 ปรับอากาศ
รถด่วน

เตียงบน
เตียงล่าง

781 บาท
851 บาท
เก้าอี้พัดลม
รถด่วน
 
391 บาททางรถทัวร์

ขึ้นจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ เนื่องจากการเดินทางกลับจากเกาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ
เพื่อป้องกันปัญหาตกรถ กรุณาจองรถทัวร์ขากลับเข้ากรุงเทพฯเที่ยว 17:00 เป็นต้นไป กรณีการจองตั๋วรถจากตรังกลับมากรุงเทพฯ หากไม่สะดวกในการจอง สามารถจองผ่านทางเอ็กซ์ไซท์ โดยเสียค่าบริการ 150 บาท ต่อครั้ง

ตารางเดินทางรถทัวร์

บจก.ทรัพย์ไพศาล
0-2887-1467-8, 0-2448-2765-6, 0-2884-9584

กรุงเทพฯ - ตรัง
รถปรับอากาศชั้น 1
  ออก 19:50 น. ถึง 07:30 น.  
รถปรับอากาศ 32 ที่นั่ง 727 บาท
  ออก 18:50 น. ถึง 06:30 น.  
รถปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง 969 บาท
  ออก 19:00 น. ถึง 07:00 น.  
ตรัง - กรุงเทพฯ
รถปรับอากาศชั้น 1
  ออก 17:30 น. ถึง 05:30 น.  
รถปรับอากาศ 32 ที่นั่ง 727 บาท
  ออก 17:30 น. ถึง 05:30 น.  
รถปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง 969 บาท
  ออก 17:00 น. ถึง 05:00 น.  
  ออก 17:30 น. ถึง 05:30 น.  
บจก.ขนส่ง 99
0-2435-5605, 0-2435-7864, 0-2434-7192

กรุงเทพฯ - ตรัง
รถปรับอากาศ ป.1 2 ชั้น 623 บาท
  ออก 17:00 น. ถึง 07:30 น.  
รถปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 965 บาท
  ออก 17:00 น. ถึง 07:30 น.  
ตรัง - กรุงเทพฯ
รถปรับอากาศ ป.1 2 ชั้น 623 บาท
  ออก 17:00 น. ถึง 05:00 น.  
รถปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 965 บาท
  ออก 17:00 น. ถึง 05:00 น.  

* ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อบริษัทฯ การเดินทางที่ท่านต้องการ เพื่อยืนยัน
* วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ อาจมีการเพิ่มรอบเดินทางการเดินทางจากจังหวัดข้างเคียง

จากจังหวัดกระบี่

กรุงเทพฯ - กระบี่
จันทร์ - อาทิตย์ เที่ยวบินที่ TG249 ออกจากกรุงเทพฯเวลา 08:05 น. ถึงกระบี่ 09:25 น.
กระบี่ - กรุงเทพฯ
จันทร์ - อาทิตย์ เที่ยวบินที่ TG260 ออกจากกระบี่เวลา 17:00 น. ถึงเวลา 18:20 น.
จันทร์ - อาทิตย์ เที่ยวบินที่ TG280 ออกจากกระบี่เวลา 21:20 น. ถึงเวลา 22:40 น.

โดยท่านที่เลือกเดินทางผ่านกระบี่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 400 บาทต่อเที่ยว
(1 เที่ยวคือ กระบี่ - ตรัง หรือ ตรัง - กระบี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.)
ราคานี้สำหรับขั้นต่ำ 6 ท่าน หากไม่ถึง 6 ท่าน คิดเหมาที่ 2,400 บาทต่อเที่ยว


จากจังหวัดนครศรีธรรมราช

กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช
จันทร์ - อาทิตย์ เที่ยวบินที่ DD272 ออกจากกรุงเทพฯเวลา 07:40 น. ถึงนครศรีธรรมราช 08:55 น.
นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ (นกแอร์)
จันทร์ - อาทิตย์ เที่ยวบินที่ DD7815 ออกจากกระบี่เวลา 22:20 น. ถึงเวลา 23:35 น.
จันทร์ - อาทิตย์ เที่ยวบินที่ TG280 ออกจากกระบี่เวลา 21:20 น. ถึงเวลา 22:40 น.

โดยท่านที่เลือกเดินทางผ่านนครศรีธรรมราชจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 400 บาทต่อเที่ยว
(1 เที่ยวคือ นคร-ตรัง หรือ ตรัง-นคร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.)
ราคานี้สำหรับขั้นต่ำ 6 ท่าน หากไม่ถึง 6 ท่าน คิดเหมาที่ 2,400 บาทต่อเที่ยว


จากจังหวัดหาดใหญ่

กรุงเทพฯ - หาดใหญ่
จันทร์ - อาทิตย์ เที่ยวบินที่ TG231 ออกจากกรุงเทพฯเวลา 07:00 น. ถึงหาดใหญ่ 08:30 น.
จันทร์ - อาทิตย์ เที่ยวบินที่ DD7102 ออกจากกรุงเทพฯเวลา 06:00 น. ถึงหาดใหญ่ 07:30 น.
จันทร์ - อาทิตย์ เที่ยวบินที่ FD3131 ออกจากกรุงเทพฯเวลา 08:00 น. ถึงหาดใหญ่ 09:20 น.
หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ
จันทร์ - อาทิตย์ เที่ยวบินที่ TG236 ออกจากหาดใหญ่เวลา 20:00 น. ถึงเวลา 21:30 น.
จันทร์ - อาทิตย์ เที่ยวบินที่ DD7117 ออกจากหาดใหญ่เวลา 21:40 น. ถึงเวลา 23:10 น.
จันทร์ - อาทิตย์ เที่ยวบินที่ FD3134 ออกจากหาดใหญ่เวลา 19:15 น. ถึงเวลา 20:40 น.
จันทร์ - อาทิตย์ เที่ยวบินที่ FD3136 ออกจากหาดใหญ่เวลา 21:00 น. ถึงเวลา 22:25 น.

โดยท่านที่เลือกเดินทางผ่านหาดใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาทต่อเที่ยว
(1 เที่ยวคือ หาดใหญ่-ท่าเรือตาเสะ(ตรัง) หรือ ท่าเรือตาเสะ(ตรัง)-หาดใหญ่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.)
ราคานี้สำหรับขั้นต่ำ 6 ท่าน หากไม่ถึง 6 ท่าน คิดเหมาที่ 3,000 บาทต่อเที่ยวรถส่วนตัว
สำหรับท่านที่ต้องการขับรถไปเองสามารถโหลดแผนที่ได้ที่นี่Copyright © 2006 - 2015 Laoliang Island. All rights reserved.